Petera, V.
1932 – Pepina Rejholcová (H - herec filmové společnosti)