Vaňková, Karla
1932 – Pepina Rejholcová (H - Mánička, dcera Barnabáše Mužného)