Tremlová, Charlotta
1940 – Prosím pane profesore! (H)
1939 – Paní Kačka zasahuje ... (H - Lidka Hlaváčková)