Kamarád, Václav
1949 – Revoluční rok 1848 (Ma)
1948 – Bílá tma (Ma)
1948 – Krakatit (Ma)
1947 – Uloupená hranice (Ma)
1946 – Nezbedný bakalář (Ma)
1945 – Rozina sebranec (Ma)
1943 – Žíznivé mládí (Ma)
1940 – Okénko do nebe (Ma)