Řezáč, Václav
1949 – Vzbouření na vsi (PuN)
1947 – Až se vrátíš... (S)
1945 – Rozina sebranec (PuN)
1941 – Modrý závoj (S)