Bezručová, Zdenka
1947 – Nikola Šuhaj (H)
1935 – Milan Rastislav Štefánik (H - Helena, Javorova žena)