Borodáčová, Oľga
1952 – Nástup (H - Tietzova žena)
1938 – Neporažená armáda (H - vdova Jurčíková, Milanova matka)
1935 – Milan Rastislav Štefánik (H - Štefánikova matka)