Becková, Hana
1934 – Marijka nevěrnice (H - Chava, dcera krčmáře Rosenthala)
1933 – Na sluneční straně (H - agentka pojišťovny z Berlína Willi)