Herskovič, Šlojm
1934 – Marijka nevěrnice (H - Šlojm, Esterčin ženich)