Glücková, Ester
1934 – Marijka nevěrnice (H - Esterka, dcera krčmáře Glücka)