Nový, Karel
1943 – Žíznivé mládí (PuN)
1934 – Marijka nevěrnice (S)