Fischer-Marich, Alexander
1938 – Lidé pod horami [německá verze] (H - potulný muzikant Zedníček)
1935 – Taneček panny Márinky (H - opisovač not Hofer)