Suldovský, Václav
1948 – Léto (Kost)
1939 – Kouzelný dům (H - čeledín)
1939 – Příklady táhnou (H - instruktor autoškoly)
1938 – Krok do tmy (H - hlídač)
1938 – Vandiny trampoty (H - detektiv)
1931 – Poslední bohém (H - ordonance)