Etchepare, Pierre
1935 – Koho jsem včera líbal? [francouzská verze] (H - Freudenblick)