Derlé, Charles le
1935 – Koho jsem včera líbal? (VV)