Štěpánek, Karel
1937 – Klatovští dragouni (H - taneční mistr)
1935 – Pozdní láska (H - host ve vinárně)
1934 – Na růžích ustláno (H - tanečník v operetním finále)