Dodal, Karel
1934 – Slon zachráncem (Výtv)
1931 – Kariéra Pavla Čamrdy (S)