Finaly, Pierre
1933 – Kantor Ideál [francouzská verze] (H - Å™editel gymnázia)