Bertin, Pierre
1933 – Kantor Ideál [francouzská verze] (H - profesor Suchet)
1932 – Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa [francouzská verze] (H - Leducq/král Fernando XXIII.)