Görlich, Jožka
1936 – Páter Vojtěch (H - kněz)
1933 – Jindra, hraběnka Ostrovínová (H - trubač na honu)
1932 – Zlaté ptáče (H - dělník)
1931 – Kariéra Pavla Čamrdy (H - krejčí)
1931 – Třetí rota (H - legionář)