Rutte, Miroslav
1948 – Dvaasedmdesátka (S)
1944 – Jarní píseň (Spol)
1944 – U pěti veverek (S)
1939 – Tulák Macoun (S)