Nádeníková, Božena
1940 – To byl český muzikant (H - Karáskova matka)
1937 – Jarčin profesor (H - švadlena)
1935 – Pozdní láska (H - městská klepna)