Bancíková, Mária
1938 – Neporažená armáda (H - Michalova žena Olga)
1935 – Jánošík (H - vesnická žena)