Kníže, Jaroslav
1969 – Svatej z Krejcárku (H - Samuel Kazda, bývalý papírník, Zp)
1948 – Bílá tma (AK)
1947 – Muzikant (AR)
1947 – Portáši (H - zloděj dobytka Ištván)
1947 – Siréna (DK)
1947 – Tři kamarádi (AK)
1946 – Nadlidé (DK)
1945 – Rozina sebranec (AK)
1943 – Experiment (AK)