Kavanová, Eva
1938 – Druhé mládí (Klekání) (H - filozofka Naušová, Panýrova kolegy)
1937 – Klatovští dragouni (H - přítelkyně Evy)