Vávrová, Anna
1944 – Počestné paní pardubické (H - měšťanka)
1937 – Děvčata nedejte se! (H - žačka)
1937 – Svět patří nám (H - stařenka v noclehárně "U přístavu")
1935 – Pozdní láska (H - zákaznice v krámě)
1933 – U snědeného krámu (H - sousedka)
1932 – Pepina Rejholcová (H - host na posvícení)