Budský, Jozef
1948 – Bílá tma (H - Laco Pánek)
1938 – Co se šeptá (H - hudebník Rudolf Martin)