Volný, Antonín
1939 – Osmnáctiletá (H - soudní zřízenec)
1938 – Cech panen kutnohorských (H - mincíř)
1938 – Soud boží (H - přísedící u soudu)
1937 – Vdovička spadlá s nebe (H - listonoš)
1937 – Ze všech jediná (H - apač)
1936 – Jízdní hlídka (H - sovětský partyzán)
1935 – Hrdina jedné noci (H - strážník)
1935 – Hrdina jedné noci [německá verze] (H - strážník)
1935 – Jedna z milionu (H - strážmistr)
1935 – První políbení (H)
1935 – Výkřik do sibiřské noci (H - komorník)
1932 – Zlaté ptáče (H - topič)