Vančura, Vladislav
1937 – Láska a lidé (R, S)
1937 – Naši furianti (R, S)
1934 – Marijka nevěrnice (R)
1933 – Burza práce (PuN, R, S)
1933 – Na sluneční straně (PuN, R)
1932 – Před maturitou (PuN, R)