Kubínský, René
1938 – Bláhové děvče (H - dirigent)
1937 – Panenství (H - klavírista v šantánu)
1937 – Výdělečné ženy (H - klavírista u Járy Pospíšila)
1934 – Žena, která ví co chce (H - dirigent)