Stolzová, Pavla
1938 – Bláhové děvče (H - Veronina matka)
1938 – Třetí zvonění (H - příbuzná vykládající z karet)
1938 – Vandiny trampoty (H - ředitelka dívčího penzionátu)
1937 – Lízin let do nebe (Líza Irovská) (H)
1937 – Vdovička spadlá s nebe (H - příbuzná továrníka Severýna)
1936 – Švadlenka (H - hostinská)
1936 – Uličnice (H - ředitelka penzionátu)
1935 – Studentská máma (H - Klotylda, Tomanova žena)
1934 – Dokud máš maminku (H)
1934 – Život vojenský - život veselý (H - starostova žena)