Štrup, Václav
1940 – Dceruška k pohledání (AR)
1940 – Vy neznáte Alberta (AR)
1939 – Dvojí život (AR)
1939 – Kouzelný dům (AR)
1939 – Mořská panna (AR)
1939 – Ženy u benzinu (AR)
1938 – Bláhové děvče (AR)
1938 – Druhé mládí (Klekání) (AR)
1938 – Jarka a Věra (AR)
1937 – Poručík Alexander Rjepkin (H - ordonance)
1937 – Ze všech jediná (AR)
1936 – Jízdní hlídka (H - sovětský partyzán)
1936 – Lojzička (H - vesničan)
1936 – Švadlenka (H - listonoš)