Málková, Helena
1941 – Z českých mlýnů (H - dítě)
1940 – Babička (H - dítě Kudrnových)