Drvota, Antonín
1955 – Cesta do pravěku (VV)
1952 – Nad námi svítá (Kost)
1940 – Prosím pane profesore! (AR)
1940 – Vy neznáte Alberta (AR)
1939 – Paní Morálka kráčí městem (AR, S)
1939 – Teď zas my (AR, PuN, S)
1939 – Venoušek a Stázička (AR, S)
1938 – Děti na zakázku (H - pacient MUDr.Matyse)
1938 – Stříbrná oblaka (H - četník)
1937 – Armádní dvojčata (H - štábní kapitán Hájek)