Hostovský
1934 – Anita v ráji (H - vrchní v restauraci)