Hemmer, Ladislav
1942 – Městečko na dlani (H - důlní)
1941 – Provdám svou ženu (H - ředitel Intimní operety)
1941 – Z českých mlýnů (H - tajný)
1940 – Vy neznáte Alberta (H - továrník Lámal)
1939 – Bílá jachta ve Splitu (H - sňatkový podvodník Perroti)
1939 – Lízino štěstí (H - dr.Malec, Brdičkův zeť)
1939 – Paní Morálka kráčí městem (H - profesor Karel Knitl)
1939 – Teď zas my (H - ing.Jiří Hložek, syn majitele sklá, Zp)
1939 – U pokladny stál... (H - tajemník nemocenské pojišťovny)
1939 – Ulice zpívá (H - ing.Hradil, syn)
1938 – Ducháček to zařídí (H - advokát JUDr.Jiří Faukner, Ducháčk)
1938 – Hrdinové hranic (H - pohraničník)
1938 – Klapzubova XI. (H - hlasatel Běhounek)
1938 – Stříbrná oblaka (H - student filozofie Joža Navrátil, Zp)
1937 – Děvče za výkladem (H - filmový režisér)
1937 – Harmonika (H - finančník)
1937 – Lidé na kře (H - filmový režisér Frank Pavelka)
1937 – Lízin let do nebe (Líza Irovská) (H - dr.Malec)
1937 – Rozvod paní Evy (H - milenec paní Evy)
1936 – Divoch (H - Karel, Mirkův přítel)
1936 – Sextánka (H - člen profesorského sboru)
1936 – Ulička v ráji (Dobrodinec chudých psů) (H - sekretář nakladatele Brože)
1936 – Vzdušné torpédo 48 (Případ plukovníka Švarce) (H - nadporučík Held)
1935 – Hrdina jedné noci (H - filmový herec Fredy)
1935 – Milan Rastislav Štefánik (H - francouzský důstojník)
1934 – Hrdinný kapitán Korkorán (H - tajemník paroplavební společnosti)
1934 – Na růžích ustláno (H - hejsek)
1934 – Pán na roztrhání (H - člen lidového orchestru)
1934 – Tři kroky od těla (H - host v baru)
1934 – Volha v plamenech (H - důstojník carské gardy)
1933 – Na sluneční straně (H - Seidlův obchodní nadhaněč)
1933 – Pobočník Jeho Výsosti (H - rytmistr Richard Mádr)
1933 – Vražda v Ostrovní ulici (H - bratr paní Friedmannové)
1932 – Děvčátko, neříkej ne! (H - hráč v herně)
1932 – Funebrák (H - muž v čekárně inspektorátu drah)
1932 – Kantor Ideál (H - majitel taneční školy, spolužák Su)
1932 – Písničkář (H - poštovní úředník)
1931 – Aféra plukovníka Redla [německá verze] (H - přísedící)
1931 – Poslední bohém (H - službu konající desátník)