Dohnal, Jiří
1966 – Dva tygři (H - řídící učitel)
1961 – Kohout plaší smrt (H - náčelník SNB Kolman)
1958 – Žižkovská romance (H - veterinář MVDr.Tachezy)
1956 – Nezlob, Kristino (H - předseda MNV Kříž)
1955 – Psohlavci (H - rychtář Adam Ecl, zvaný Čtverák)
1955 – Tanková brigáda (H - poslanec Klement Gottwald)
1954 – Severní přístav (H - kapitán SNB Horák)
1953 – Nejšťastnější člověk na světě (H - Jess Smith)
1953 – Výstraha (H - Klement Gottwald)
1952 – Haškovy povídky ze starého mocnářství (H - obhájce)
1952 – Mladá léta (H - historik Václav Vladivoj Tomek)
1952 – Nad námi svítá (H - závodní na Fortuně ing.Kanta)
1952 – Únos (H - cestující Horvát, poslanec)
1951 – Mikoláš Aleš (H - spisovatel Jakub Arbes)
1950 – Posel úsvitu (H - hrabě Buquoy)
1949 – Revoluční rok 1848 (H - Pavel Josef Šafařík)
1949 – Vzbouření na vsi (H - Tonda Veselý, ženich Ančky)
1948 – Léto (H - redaktor Tomáš Perout)
1948 – O ševci Matoušovi (H - učitel Jíra Macháček)
1948 – Případ Z-8 (H - ředitel)
1947 – Nikola Šuhaj (H - Danilo Jasinko)
1946 – Lavina (H - divadelní kapelník Pavel Benda)
1945 – Z růže kvítek (H - Vašek, Skořepův kamarád)
1944 – Děvčica z Beskyd (H - Pavel, Zgabajův syn)
1944 – Skalní plemeno (H - kameník Vosmík)
1942 – Dlouhý, Široký a Bystrozraký (H - princ)
1942 – Karel a já (H - Oldřich, továrníkův syn)
1941 – Advokát chudých (H - kapelník opery ND K.Merhaut)
1941 – Tetička (H - dr.Jindřich Dusbaba,syn Arnošta a)
1940 – Artur a Leontýna (H - Artur Drmola, Zp)
1940 – Babička (H - chasník Míla Jakub)
1940 – Dceruška k pohledání (H - Jimmy Sládek)
1940 – Madla zpívá Evropě (H - dr.Šerk)
1940 – Okénko do nebe (H - spisovatel Jiří Kavalír)
1940 – Poslední Podskalák (H - JUDr.Václav Čermák, Vácslavův vnuk)
1940 – To byl český muzikant (H - osobní myslivec majitele panství L)
1939 – Dvojí život (H - Jarka, syn velkostatkáře Remeše)
1939 – Srdce v celofánu (H - řidič u Kádnera Jaroslav Pokorný)
1938 – Ideál septimy (H - Jiří, syn Tůmových)
1938 – Jarka a Věra (H - kandidát profesury Stáňa Mařík)
1938 – Její pastorkyně (H - Števa Buryja, Lacův nevlastní brat, Zp)
1938 – Panenka (H - Kajetán, syn Vrbových)
1938 – Pod jednou střechou (H - Rudolf, Šusterův syn, Zp)
1938 – Stříbrná oblaka (H - malíř Michal Tesař, Zp)
1938 – V pokušení (H - ing.Jan Svoboda)
1938 – Vandiny trampoty (H - továrník Jiří Vydra)
1937 – Děvčata nedejte se! (H - Karel, Jiřího přítel)
1937 – Krb bez ohně (H - Jiří, syn paní Kristenové)
1937 – Lidé na kře (H - fotbalista Franta Cikán)
1937 – Otec Kondelík a ženich Vejvara (H - magistrátní úředník František Vejv)
1937 – Rozvod paní Evy (H - Jiří Málek, bratranec Hany Rybiako)
1937 – Srdce na kolejích (Semafor) (H - topič Jiří Zeman)
1937 – Švanda dudák (H - dudák Švanda, Zp)
1936 – Lojzička (H - majitel módního závodu Jean Poular)
1936 – Srdce v soumraku (H - ministerský úředník Miloš Kalina)
1936 – Světlo jeho očí (H - ing.Frank Nor, syn prezidenta žele)
1936 – Ulička v ráji (Dobrodinec chudých psů) (H - nezaměstnaný malíř Emil Růžička)
1936 – Uličnice (H - letec Jiří Málek, Vydrův synovec, Zp)
1935 – První políbení (H - student techniky Jaroslav, Landův)
1935 – Studentská máma (H - konzervatorista Zdeněk Vilím)
1935 – Vdavky Nanynky Kulichovy (H - učitel Vejlupek, nápadník Amálky, Zp)
1933 – U svatého Antoníčka (H - malíř Jiří Voborný, Zp)