Celnar, J.
1929 – Zlatý květ (H - dědeček s plnovousem)