Baranovskaja, Vera
1936 – Taneček panny Márinky [francouzská verze] (H - kněžna)
1930 – Tonka Šibenice (H - Tončina matka)
1929 – Svatý Václav (H - Václavova bába Ludmila)
1929 – Takový je život (Román pražské pradleny) (H - pradlena)