Bloch, Oskar
1929 – Strýček z Ameriky (H - tulák Billy, PuN, S)