Lisunov, M.
1929 – Plukovník Švec (H - ruský generál)