Šnobl, Josef
1929 – Plukovník Švec (H - vojín Líbrman)