Poneš František (triky a modely)
1929 – Plukovník Švec (Tr)