Český, V.
1929 – Hříchy lásky (H - divadelní sluha)