Günther, Eugen
1928 – Souboj lásky (Hříchy otců) (Nesesmilníš) (H - baron Greville)