Machová-Kandertová
1928 – Páter Vojtěch (H - abatyše)