Mařík, František
1929 – Neviňátka (Snib a Snob) (H - motocyklista)
1928 – Kainovo znamení (Ve spárech hříšné ženy) (H - vrchní četnický strážmistr)