Bader, Lili
1927 – Ve spárech upíra (H - koketa Šimůnková)