Frištenský, Gustav
1929 – Boží mlýny (H - kovář Drastil)
1927 – Pražský kat (H - pražský kat Mydlář)