Rabský, Václav
1931 – Obrácení Ferdyše Pištory (H - policejní inspektor)
1931 – Třetí rota (H - legionář)
1930 – Černý plamen (H - četník)
1930 – Tonka Šibenice (H - vězeňský dozorce)
1927 – Krásná vyzvědačka (H - velitel ardenského četnictva)